Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Дюк А.А. Теоретико-організаційні основи реформування сільськогосподарських підприємств регіону

АНОТАЦІЯ
У сучасних умовах господарювання потребує дослідження питання щодо реформування сільськогосподарських підприємств регіону. Для визначення напрямів реформування підприємств доцільно проаналізувати попередні реформи в аграрному секторі економіки, позитивні та негативні наслідки, а також проблеми, які актуальні для сільськогосподарських підприємств у процесі глобалізації.

Ключові слова: реформування, соціальне партнерство, форма власності, децентралізація, аграрна реформа.

АННОТАЦИЯ
В современных условиях хозяйствования требует исследования вопрос реформирования сельскохозяйственных предприятий региона. Для определения направлений реформирования предприятий целесообразно проанализировать предыдущие реформы в аграрном секторе экономики, положительные и отрицательные последствия, а также проблемы, которые актуальны для сельскохозяйственных предприятий в процессе глобализации.

Ключевые слова: реформирование, социальное партнерство, форма собственности, децентрализация, аграрная реформа.

ANNOTATION
In the modern business environment needs to study the issue of reforming the agricultural enterprises of the region. To determine the areas of reforming of previous advisable to analyze reforms in the agricultural sector. Identify positive and negative consequences and issues that are relevant to agricultural enterprises in the globalization process.

Keywords: reform, social partnership, ownership, decentralization, agrarian reform.

Завантажити статтю (pdf)