Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гриневич Л.В. Основи формування інвестиційно-інноваційної політики в сфері наукоємних виробництв

АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження напрямів реалізації інвестиційної політики у сфері наукоємних виробництв, аналіз статистичних даних за допомогою інструментарію динамічного аналізу, який дав змогу визначити тенденції розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності як у державі, так і у сфері наукоємних виробництв. Отримані результати можуть бути використані під час формування інвестиційної політики у цій сфері. Це надасть можливість покращити сучасний та перспективний стан національної економіки.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційна політика, інноваційна діяльність, наукоємні виробництва, національна економіка.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование существующих направлений реализации инвестиционной политики в сфере наукоемких производств. Анализ статистических данных с помощью инструментария динамического анализа позволил определить тенденции развития инвестиционно-инновационной деятельности как в стране, так и в сфере наукоемких производств. Полученные результаты могут быть использованы при формировании инвестиционной политики в этой сфере. Это позволит улучшить современное и перспективное состояние национальной экономики.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционная политика, инновационная деятельность, наукоемкие производства, национальная экономика.

ANNOTATION
The article presents research of of the existing trends of realization of investment policy in the field of science intensive productions. The statistical analysis using the of tools of dynamic analysis allowed us to determine trends in the development of investment - innovative activity in the country, so i in the field of high technology productions. Obtained results may be used in the formation of investment policy in this area. The will improve the current and future state of the national economy of Ukraine.

Keywords: investment activity, investment policy, innovation, high-tech production, national economy.

Завантажити статтю (pdf)