Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Зеленяк В.В. Інноваційний процес як об'єктивна закономірність розвитку економіки підприємств переробної галузі

АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються наукові засади розвитку інноваційної діяльності на переробних підприємствах харчовій галузі. В результаті дослідження виявлено, що інноваційний розвиток переробного виробництва є одночасно й інноваційними змінами взаємозв'язків у ньому. Він безпосередньо зачіпає й інноваційні зміни об'єктивних економічних процесів, дію економічних законів, їх вплив на кінцеві господарські результати.

Ключові слова: інновації, інноваційний процес, організаційно-економічний механізм, переробні підприємства, економіка підприємства.

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются научные основы развития инновационной деятельности на перерабатывающих предприятиях пищевой отрасли. В результате исследования выявлено, что инновационное развитие перерабатывающего производства является одновременно и инновационными изменениями взаимосвязей в нем. Он непосредственно затрагивает и инновационные изменения объективных экономических процессов, действие экономических законов, их влияние на конечные хозяйственные результаты.

Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, организационно-экономический механизм, перерабатывающие предприятия, экономика предприятия.

ANNOTATION
The article deals with the scientific principles of the development of innovation activity at the processing enterprises of the food industry. As a result of the study, it was discovered that the innovative development of processing industry is simultaneously an innovative change in its interconnections. It directly affects and innovative changes in objective economic processes, the effect of economic laws, their impact on the final economic results.

Keywords: innovations, innovation process, organizational and economic mechanism, processing enterprises, enterprise economy.

Завантажити статтю (pdf)