Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кобилинська Т.В. Наукове статистичне дослідження функціонування аграрної сфери як суб`єкта безпосереднього впливу на оточуюче природнє середовище

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто методологічні основи формування статистики сільськогосподарських господарств (сільськогосподарських підприємств та господарств населення). На основі статистичних даних здійснено аналіз їх сільськогосподарської діяльності, а також внесок у сільськогосподарське виробництво країни. Наведено екологічні наслідки їхньої господарської діяльності та негативний вплив на оточуюче природне середовище.

Ключові слова: статистика сільського господарства, аграрні підприємства, домогосподарства, статистична сукупність, екологічна діяльність, статистичні спостереження.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены методологические основы формирования статистики сельскохозяйственных хозяйств (сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения). На основе статистических данных проведены анализ их сельскохозяйственной деятельности, а также вклад в сельскохозяйственное производство страны. Приведены экологические последствия их хозяйственной деятельности и негативное влияние на окружающую природную среду.

Ключевые слова: статистика сельского хозяйства, аграрные предприятия, домохозяйства, статистическая совокупность, экологическая деятельность, статистические наблюдения.

ANNOTATION
The article considers methodological bases statistic farms (agricultural enterprises and farms). Based on statistical analyzes of agricultural activities and contribution to the agricultural production of the country. An environmental consequences of their economic activities negative impact on the environment.

Keywords: statistics of agriculture, farms, households, statistical collection, environmental activities, statistical observation.

Завантажити статтю (pdf)