Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Семанюк В.З. Ускладнення інформаційного середовища підприємств в новій економічній формації

АНОТАЦІЯ
В статті розглянуто проблему ускладнення інформаційного середовища підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього середовища їх функціонування. Зроблено спробу визначення сутності інформаційних ресурсів та їх важливості для процесу управління. Обґрунтовано роль обліку в формуванні інформації для системи менеджменту та узагальнено основні проблеми отримання інформаційних ресурсів в обліковій системі. Порушено проблеми теорії обліку в аспекті трактування інформації як продукту обліку.

Ключові слова: теорія обліку, облікова система, інформація, система управління, інформаційні ресурси, продукт обліку, якість інформації.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено проблему усложнения информационной среды предприятий в условиях динамических изменений внешней среды их функционирования. Сделана попытка определения сущности информационных ресурсов и их важности для процесса управления. Обосновано роль учета в формировании информации для системы менеджмента и обобщены основные проблемы получения информационных ресурсов в учетной системе. Затронуты проблемы теории учета в аспекте трактовки информации как продукта учета.

Ключевые слова: теория учета, учетная система, информация, система управления, информационные ресурсы, продукт учета, качество информации.

ANNOTATION
In the article the problem of complexity of the information environment of enterprises in a dynamic environment changes their functioning. An attempt to determine the nature of information resources and their importance to the management process. Grounded role in the formation of accounting information for systems management and summarizes the main problems getting information resources in the accounting system. Affected by the theory of accounting treatment in terms of information as product of accounting.

Keywords: theory of accounting, registration system, management, information, informative resource, product accounting, quality information.

Завантажити статтю (pdf)