Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Хом’як М.С. Інституційне середовище розвитку фіскального простору регіонів

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано особливості впливу інституційного забезпечення на розвиток фіскального простору місцевих бюджетів. Визначено інституційні рамки та фактори формування регіонального фіскального простору. Досліджено тенденції трансформації інституційного забезпечення процесу створення та використання фіскального простору місцевих бюджетів у контексті фіскальної децентралізації в Україні.

Ключові слова: фіскальний простір, інституційне забезпечення, місцеві бюджети, доходи, видатки, місцевий борг.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы особенности влияния институционального обеспечения на развитие фискального пространства местных бюджетов. Определены институциональные рамки и факторы формирования регионального фискального пространства. Исследованы тенденции трансформации институционального обеспечения процесса создания и использования фискального пространства местных бюджетов в контексте фискальной децентрализации в Украине.

Ключевые слова: фискальное пространство, институциональное обеспечение, местные бюджеты, доходы, расходы, местный долг.

АNNOTATION
The article analyzes the features of the influence of institutional provision for the development of the fiscal space of local budgets. Institutional framework and factors of regional fiscal space formation are defined. The tendencies of transformation institutional provision of process of creating and using local budgets fiscal space in the context of fiscal decentralization in Ukraine are investigated.

Keywords: fiscal space, institutional provision, local budgets, revenue, expenditure, local debt.

Завантажити статтю (pdf)