Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Колодізєв О.М., Лесик В.О., Коцюба О.В. Підвищення рівня капіталізації вітчизняної банківської системи хронологія змін, вимог та формування прогнозів на прикладі банків з іноземним капіталом

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто хронологію розвитку макроекономічних процесів в Україні. Визначено, які процеси спричинили необхідність змін вимог НБУ до розміру статутного капіталу. Досліджено рівень капіталізації банківської системи країни. Проаналізовано можливі варіанти нарощення обсягу статутного капіталу вітчизняними банками і досвід функціонування банків в європейських та інших країнах світу.

Ключові слова: статутний капітал, групи банків, рівень капіталізації, процес злиття та поглинання.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена хронология развития макроэкономических процессов в Украине. Изучены процессы, которые спровоцировали необходимость изменений требований НБУ к размеру уставного капитала. Исследован уровень капитализации банковской системы страны. Проанализированы возможные варианты увеличения объема уставного капитала отечественными банками и опыт функционирования банков в европейских и других странах мира.

Ключевые слова: уставный капитал, группы банков, уровень капитализации, процесс слияния и поглощения.

ANNOTATION
The chronology of development macroeconomic processes in Ukraine is determined. The processes, which caused the necessity of changing of NBU requirements to authorized capital, are analyzed. The level of capitalization of the banking system is considered. The ways of raising of authorized capital by the Ukrainian banks are analyzed. Experience of functioning of European banks and banks in other countries are considered.

Keywords: authorized capital, banking groups, level of capitalization, process of mergers and acquisitions.

Завантажити статтю (pdf)