Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Біловодська О.А., Сигида Л.О. Біржовий ринок у світі й Україні та фінансові механізми його розвитку

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано стан біржового ринку у світі та Україні. Визначено основні тенденції щодо його подальшого розвитку. Встановлено, що у структурі світової біржової торгівлі за категоріями домінуючим є біржовий фінансовий ринок. Проведено дослідження фондового ринку України. Вказано фінансові механізми, застосування яких дасть змогу покращити поточні позиції вітчизняного біржового ринку.

Ключові слова: біржовий ринок, фінансові інструменти, фінансовий ринок, товарний ринок, опціон, ф’ючерс, біржа, фондовий ринок.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано состояние биржевого рынка в мире и Украине. Определены основные тенденции его дальнейшего развития. Установлено, что в структуре мировой биржевой торговли по категориям доминирующим является биржевой финансовый рынок. Проведено исследование фондового рынка Украины. Указаны финансовые механизмы, применение которых позволит улучшить текущие позиции отечественного биржевого рынка.

Ключевые слова: биржевой рынок, финансовые инструменты, финансовый рынок, товарный рынок, опцион, фьючерс, биржа, фондовый рынок.

АNNOTATION
The article examines the state of the stock market in the world and Ukraine and identifies main tendencies of its further development. It was established that in the structure of the world stock trading financial market dominants. A study of the stock market of Ukraine was conducted and specified financial arrangements for the domestic stock market current position improvement were defined.

Keywords: stock market, financial instruments, financial market, commodity market, options, futures, exchange, stock market.

Завантажити статтю (pdf)