Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Токар І.І., Пилипенко А.В. Сучасні реалії впровадження гендерного бюджетування в Україні

АНОТАЦІЯ
В роботі розглянуто особливості та передумови впровадження гендерного бюджетування в Україні, окремо акцентовано увагу на розгляді комплексного гендерного підходу як базису гендерно-орієнтованого бюджетування, розроблено механізм впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування в бюджетний процес в Україні.

Ключові слова: гендер, гендерно-орієнтоване бюджетування, гендерні ініціативи, бюджетний процес, тенденції.

АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены особенности и предпосылки внедрения гендерного бюджетирования в Украине, отдельно акцентировано внимание на рассмотрении комплексного гендерного подхода как базиса гендерно-ориентированного бюджетирования, разработан механизм внедрения гендерно-ориентированного бюджетирования в бюджетный процесс в Украине.

Ключевые слова: гендер, гендерно-ориентированное бюджетирование, гендерные инициативы, бюджетный процесс, тенденции.

ANNOTATION
The article considers features and conditions of implementation of gender budgeting in Ukraine. The study has separately focused on the consideration of gender approach as the basis of gender-based budgeting. The mechanism of implementation of gender-based budgeting in the budget process in Ukraine was created.

Keywords: gender, gender-based budgeting, gender initiatives, budget process, trends.

Завантажити статтю (pdf)