Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Жученко А.М. Поняття сталого розвитку в сучасній економіці

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено різні наукові підходи до визначення поняття «сталий розвиток». Розглянуто точки зору різних провідних вітчизняних та зарубіжних науковців щодо визначення поняття «сталий розвиток економіки». Визначено відмінності у поняттях «стійкий розвиток» та «сталий розвиток». Розкрито сутність стійкості та сталого розвитку як наукових категорій. Проаналізовано концепції стійкого розвитку регіону. Досліджено їх сутність та вплив на розвиток територій.

Ключові слова: сталий розвиток, стійкий розвиток, концепція, регіон, капітал.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы различные научные подходы к определению понятия «устойчивое развитие». Рассмотрены точки зрения различных ведущих отечественных и зарубежных ученых относительно определения понятия «устойчивое развитие экономики». Определены различия в понятиях «стойкое развитие» и «устойчивое развитие». Раскрыта сущность стойкости и устойчивого развития как научных категорий. Проанализированы концепции устойчивого развития региона. Исследованы их сущность и влияние на развитие территорий.

Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивое развитие, концепция, регион, капитал.

ANNOTATION
This article explores the different scientific approaches to the definition of "sustainable development". We consider the perspective of various leading domestic and foreign scholars on the definition of "sustainable economic development". Identify the differences in terms of "persistent" and "sustainable" development. The essence of resilience and sustainable development as the scientific categories. The analysis of the concept of sustainable development. Studied their nature and impact on the area.

Keywords: sustainable development, sustainable development, a concept, a region capital.

Завантажити статтю (pdf)