Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Шепель Н.Г., Вовк М.О. Оцінка якості персоналу підприємства як чинник росту його інтелектуального капіталу

АНОТАЦІЯ
Обґрунтовано значення кадрів інноваційного типу. Досліджено якісні складові інноваційних можливостей працівників. Представлено кваліметричний підхід до періодичної якісної оцінки персоналу. Розглянуто результати дослідження процесу оцінки персоналу на промислових підприємствах. Сформульовані підходи до розвитку його механізму з урахуванням змін в економічній діяльності підприємства.

Ключові слова: персонал підприємства, кадровий потенціал, якісна оцінка персоналу, інтелектуальний капітал.

АННОТАЦИЯ
Обоснованно значение кадров инновационного типа. Исследовано качественные составляющие инновационных возможностей работников. Представлен квалиметричный подход к качественной оценке персонала. Рассмотрены результаты исследования процесса оценки персонала на промышленных предприятиях. Сформулированы подходы к развитию его механизма с учетом изменений в экономической деятельности предприятия.

Ключевые слова: персонал предприятия, кадровый потенциал, качественная оценка персонала, интеллектуальный капитал.

ANNOTATION
Grounded value of shots of innovative type. Investigational high-quality constituents of innovative possibilities of workers. The кваліметричний going is presented near the periodic high-quality estimation of personnel. The results of research of process of estimation of personnel are considered on industrial enterprises. Going is formulated near development of his mechanism taking into account changes in economic activity of enterprise.

Keywords: personnel of enterprise, skilled potential, high-quality estimation of personnel, intellectual capital.

Завантажити статтю (pdf)