Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Савіцька О.П., Савіцька Н.В., Погребняк Л.В. Вплив стратегії розвитку на ефективність діяльності туристичних підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовані теоретичні аспекти формування стратегії розвитку туристичних підприємств. Проаналізовано різні підходи до визначення дефініції «стратегія підприємства». Сформовано основні завдання стратегії розвитку та розглянуто її види. Обґрунтовано актуальність дослідження та необхідність забезпечення стратегії розвитку туристичних підприємств в сучасних умовах. Дані рекомендації щодо розробки туристично-паломницького туру.

Ключові слова: стратегія розвитку, туристичні підприємства, ефективність, стратегічний розвиток, напрям розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснованы теоретические аспекты формирования стратегии развития туристических предприятий. Проанализированы различные подходы к определению дефиниции «стратегия предприятия». Сформированы основные задачи стратегии развития и рассмотрены ее виды. Обоснована актуальность исследования и необходимость обеспечения стратегии развития туристических предприятий в современных условиях. Даны рекомендации по разработке туристско-паломнического тура.

Ключевые слова: стратегия развития, туристические предприятия, эффективность, стратегическое развитие, направление развития.

ANNOTATION
In the article the theoretical aspects of the development strategy of tourism enterprises. Analyzed different approaches to the definition of “enterprise strategy”. Formed main task development strategy and considered its species. Actuality of research and the need to ensure the development strategy of tourism enterprises in modern conditions. The recommendations on the development of tourism and pilgrimage tour.

Keywords: strategy development, tourist enterprises, efficiency, strategic development, direction of development.

Завантажити статтю (pdf)