Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Овчаренко Є.І., Манько І.М., Годящев М.О. Особливості оцінки ділової активності підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено та обґрунтовано необхідність і важливість оцінки ділової активності в сучасних умовах. Проаналізовано наявні підходи до змісту системи показників ділової активності. Проведено їх власне групування. Запропоновано кількісні та якісні параметри оцінки ділової активності підприємства. Систематизовано прийоми, методи, показники управління діловою активністю підприємства.

Ключові слова: ділова активність підприємства, показники, прийоми, оцінка, аналіз, систематизація.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы и обоснованы необходимость и важность оценки деловой активности в современных условиях. Проанализированы существующие подходы к содержанию системы показателей деловой активности. Проведена их собственная группировка. Предложены количественные и качественные параметры оценки деловой активности предприятия. Систематизированы приемы, методы, показатели управления деловой активностью предприятия.

Ключевые слова: деловая активность предприятия, показатели, приемы, оценка, анализ, систематизация.

ANNOTATION
The article examined and justified the need for and the importance of assessing business activity in modern conditions. It has been analyzed existing approaches of the content a system indicators of business activity. Spend their own group. It has been proposed the quantitative and qualitative parameters of assessment of business activity of enterprise. It has been systematized the techniques, methods, management indicators of business activity of the enterprise.

Keywords: business activity of the enterprise, indicators, methods, assessment, analysis, systematization.

Завантажити статтю (pdf)