Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Микитюк П.П., Цетнар Л.О. Маркетингова оцінка ринку спортивних товарів в контексті професіоналізації сучасного спорту

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито ринковий потенціал зимових олімпійських видів спорту на регіональному рівні в Україні, а також тенденції та перспективи розвитку олімпійського спорту на сучасному етапі. Досліджено потенційну участь України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2022 р. та розглянуто аналіз попередніх підрахунків статей витрат, який показав, що проведення Олімпійських ігор вимагає не тільки широких багатомільярдних інвестицій, але й ретельного планування і підготовки в різних областях.

Ключові слова: ринковий потенціал, олімпійський спорт, олімпійський рух, Олімпійські ігри, Львів-2022, спортсмен, інфраструктура.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыт рыночный потенциал зимних олимпийских видов спорта на региональном уровне в Украине, а также тенденции и перспективы развития олимпийского спорта на современном этапе. Исследовано потенциальное участие Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2022 г. и рассмотрен анализ предварительных подсчетов статей расходов, который показал, что проведение Олимпийских игр требует не только широких многомиллиардных инвестиций, но и тщательного планирования и подготовки в различных областях.

Ключевые слова: рыночный потенциал, олимпийский спорт, олимпийское движение, Олимпийские игры, Львов-2022, спортсмен, инфраструктура.

ANNOTATION
The article describes the market potential of the winter Olympic sports at regional level in Ukraine, trends and prospects of Olympic sports development. Investigated the potential participation of Ukraine in the Olympic and Paralympic Games in 2022 and considered analysis of previous estimates of cost items, which showed that the Olympic Games requires not only a multi-investment, but careful planning and training in various fields.

Keywords: market potential, Olympic sports, Olympic Movement, Olympic Games, Lviv-2022, sportsman, infrastructure.

Завантажити статтю (pdf)