Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Марченко О.В., Кушнірук В.С. Ретроспектива сучасного стану галузі зерновиробництва в аграрних підприємствах Первомайського району

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена вивченню сучасного стану зерновиробництва Первомайського району Миколаївської області. Проаналізовані основні показники економічної ефективності підприємств виробників зерна, досліджена динаміка розвитку галузі. Запропоновані шляхи покрашення показників зерновиробництва.

Ключові слова: сучасний стан, динаміка, зерновиробництво, зерно, економічна ефективність.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению современного состояния зернопроизводства Первомайского района Николаевской области. Проанализированы основные показатели экономической эффективности предприятий производителей зерна, исследована динамика развития отрасли. Предложены пути улучшения показателей зернопроизводства.

Ключевые слова: современное состояние, динамика, зернопроизводство, зерно, экономическая эффективность.

ANNOTATION
Тhe article studies the modern state of grain production of the mayday region of the Nikolaev area. Analyzed key indicators of economic efficiency of enterprises of the grain producers, the dynamics of the industry. The ways of improvement of grain production.

Keywords: current status, dynamics, grain production, grains, economic efficiency.

Завантажити статтю (pdf)