Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Логінова К.С. Методичні основи визначення тіньових трансакційних витрат

АНОТАЦІЯ
У статті визначено поняття «тіньові трансакційні витрати». Адаптовано метод аналізу ієрархій Т. Сааті для розрахунку трансакційних витрат промислового підприємства. Виявлена тіньовий складник трансакційних витрат шляхом відділення легального компонента. Проаналізовано класифікацію трансакційних витрат відповідно до тіньового складника.

Ключові слова: тіньові трансакційні витрати, витрати опортуністичної поведінки, витрати ведення переговорів, витрати специфікації та захисту прав власності, витрати пошуку інформації.

АННОТАЦИЯ
В статье определено понятие «теневые трансакционные издержки». Адаптирован метод анализа иерархий Т. Саати для расчета трансакционных издержек промышленного предприятия. Выявлена теневая составляющая трансакционных издержек путем отделения легального компонента. Проанализирована классификация трансакционных издержек в соответствии с теневой составляющей.

Ключевые слова: теневые трансакционные издержки, издержки оппортунистического поведения, издержки ведения переговоров, издержки спецификации и защиты прав собственности, издержки поиска информации.

ANNOTATION
Article presents the definitions of «shadow transaction costs». The scientific work adopted the Saaty`s method of hierarchy analysis for estimation transaction costs of industrial enterprise. The research reveals the shadow components by separating legal components. This paper analyzes the classification of shadow costs in accordance with shadow components.

Keywords: shadow transaction costs, costs of opportunistic behavior, costs of negotiation, costs of specification and protection of property rights, information search costs.

Завантажити статтю (pdf)