Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Lytvynenko A.O. The formation of strategy in the management of the industrial enterprise potential development

ANNOTATION
The methodical approach to the development strategy of the material and technical base of the enterprise got the further development. In contrast to existing models it is focused on formalization of strategic decision-making by methods of portfolio analysis. It is based on the logic of expanded logistics cooperation and focused on co-operative management of the enterprise business processes and its counterparties. The adoption of copyright proposals allows overcoming the contradiction between the degree of the potential disclosure of components of the material and technical base of the enterprise and ensures technological upgrade through the transfer of innovative knowledge.

Keywords: development strategy, material and technical basis of the enterprise, portfolio analysis, types of strategic decisions.

АНОТАЦІЯ
Дістав подальшого розвитку методичний підхід до розробки стратегії розвитку матеріально-технічної бази підприємства, що на відміну від існуючих орієнтований на формалізацію типових стратегічних рішень методами портфельного аналізу, базується на логіці розширеної логістичної взаємодії й зорієнтований на кооперативне управління бізнес-процесами підприємства та його контрагентів. Прийняття авторських пропозицій дозволяє подолати протиріччя між ступенем розкриття потенціалу складових матеріально-технічної бази підприємства й забезпечити технологічне оновлення через трансферт інноваційного знання.

Ключові слова: стратегія розвитку, матеріально-технічна база підприємства, портфельний аналіз, типові стратегічні рішення.

АННОТАЦИЯ
Получил дальнейшее развитие методический подход к разработке стратегии развития материально-технической базы предприятия, который в отличие от существующих ориентирован на формализацию типовых стратегических решений методами портфельного анализа, базируется на логике расширенного логистического взаимодействия и ориентирован на кооперативное управление бизнес-процессами предприятия и его контрагентов. Принятие авторских предложений позволяет преодолеть противоречие между степенью раскрытия потенциала составляющих материально-технической базы предприятия и обеспечить технологическое обновление через трансферт инновационного знания.

Ключевые слова: стратегия развития, материально-техническая база предприятия, портфельный анализ, типовые стратегические решения.

Завантажити статтю (pdf)