Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кирчата І.М., Шершенюк О.М. Формування структури та обґрунтування складових конкурентного потенціалу підприємства

АНОТАЦІЯ
У статі розглянуто та проаналізовано зміст понять «конкурентоспроможність підприємства», «конкурентний потенціал підприємства». Досліджено засади системного управління конкурентним потенціалом підприємства. Визначено основні принципи формування та оцінки структурних елементів конкурентного потенціалу.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, чинники конкурентоспроможності, конкурентні переваги, конкурентний потенціал.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено и проанализировано содержание понятий «конкурентоспособность предприятия», «конкурентный потенциал предприятия». Исследованы теоретические основы системного управления конкурентным потенциалом предприятия. Определены основные принципы формирования и оценки структурных элементов конкурентного потенциала.

Ключевые слова: конкурентоспособность, факторы конкурентоспособности, конкурентные преимущества, конкурентный потенциал.

ANNOTATION
In the article the contents of concepts «company's competitiveness» and «competitive potential of the enterprise» were reviewed and analyzed. The theoretical foundations of a competitive enterprise systems management capabilities were disclosed. The basic principles of the formation and evaluation of the structural elements of competitive potential were determined.

Keywords: competitiveness, competitive factors, competitive advantages, competitive potential.

Завантажити статтю (pdf)