Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гринчуцький В.І., Микитюк В.П. Взаємозв'язок інвестиційної та інноваційної діяльності промислового підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті визначено сутність інвестиційно-інноваційної діяльності як об'єктивно обумовленого системного, цілеспрямованого процесу реалізації комплексу заходів. Сформульовано сутність аналізу інвестиційно-інноваційної діяльності як цілісного структурно відокремленого етапу дослідження,
організаційно пов'язаного з іншими етапами комплексного економічного аналізу.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, інвестиційно-інноваційна діяльність, аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності.

АННОТАЦИЯ
В статье определена сущность инвестиционно-инновационной деятельности как объективно обусловленного системного, целенаправленного процесса реализации комплекса мероприятий. Сформулирована сущность анализа инвестиционно-инновационной деятельности как целостного структурно обособленного этапа исследования, организационно связанного с другими этапами комплексного экономического анализа.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инновационная деятельность, инвестиционно-инновационная деятельность, анализ инвестиционно-инновационной деятельности.

ANNOTATION
In the article the essence of investment and innovation activities is determined as objectively stipulated, systematic, deliberate process of implementing a set of measures. The essence of analysis of investment and innovation activities is formulated as an integral structurally separated stage of the study, organizationally associated with other stages of complex economic analysis.
Keywords: investment, innovation, investment and innovation activ ities, analysis of investment and innovation.

Завантажити статтю (pdf)