Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Глєбова А.О. Інформаційно-інноваційні технології в процесах туристичного обслуговування

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено теоретико-практичні аспекти використання інформаційних технологій у туристичній галузі. Охарактеризовано основні напрями використання інформаційних технологій як інновацій на туристичних підприємствах, що дає змогу формувати конкурентні переваги. Досліджено практику впровадження окремих інформаційно-інноваційних технологій в Україні. Обґрунтовано доцільність розвитку інформаційно-інноваційних технологій у туризмі та необхідність їх типізації (класифікації). Систематизовано та запропоновано доповнення до класифікації інформаційно-інноваційних технологій у туристичній галузі.

Ключові слова: інформаційні технології, інновації, туризм, процес управління, туристичні послуги.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование теоретико-практических аспектов использования информационных технологий в туристической отрасли. Охарактеризованы основные направления использования информационных технологий как инноваций на туристических предприятиях, которые позволяют формировать конкурентные преимущества. Проведено исследование практики внедрения отдельных информационно-инновационных технологий в Украине. Обоснована целесообразность развития информационно-инновационных технологий в туризме и необходимость их типизации (классификации). Систематизированы и предложены дополнения к классификации информационно-инновационных технологий в туристической отрасли.

Ключевые слова: информационные технологии, инновации, туризм, процесс управления, туристические услуги.

ANNOTATION
In the article the theoretical and practical aspects of information technology in the tourism industry. Characterized main areas of information technology as an innovation in tourism enterprises that allows you to create a competitive advantage. Investigated the practice of implementing certain information and innovative technologies in Ukraine. The necessity of information and innovative technologies in tourism and the need for typing (classification). Systematized and additions proposed classification of information and innovative technologies in the tourism industry.

Keywords: information technology, innovation, tourism, the management of tourist services.

Завантажити статтю (pdf)