Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Бричко А.М. Економічне оздоровлення сільськогосподарських підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті визначено поняття економічного оздоровлення, етапи економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств. Розглянуто основні інструменти оздоровлення. Розроблено рекомендації щодо реалізації заходів з оздоровлення сільськогосподарських підприємств шляхом усунення неплатоспроможності, відновлення фінансової стійкості, забезпечення фінансової рівноваги протягом тривалого періоду.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, заборгованість, економічне оздоровлення, фінансове оздоровлення, реструктуризація, банкрутство, фінансова рівновага.

АННОТАЦИЯ
В статье определено понятие экономического оздоровления, этапы экономического оздоровления сельскохозяйственных предприятий. Рассмотрены основные инструменты оздоровления. Разработаны рекомендации по реализации мероприятий по оздоровлению сельскохозяйственных предприятий путем устранения неплатежеспособности, восстановления финансовой устойчивости, обеспечения финансового равновесия в течение длительного периода.

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, задолженность, экономическое оздоровление, финансовое оздоровление, реструктуризация, банкротство, финансовое равновесие.

ANNOTATION
The article analyzes the concept of economic recovery, the stages of economic recovery of agricultural enterprises. Considered the main instruments of recovery. Developed recommendations for implementation of measures to improve agricultural enterprises by addressing insolvency, restoring financial stability, ensuring financial balance for a long period.

Keywords: agricultural enterprises, debt, economic recovery, financial recovery, restructuring, bankruptcy, financial balance.

Завантажити статтю (pdf)