Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Тернова А.С., Сіренко С.О. Інноваційні аспекти конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості

АНОТАЦІЯ
Обґрунтовано роль інноваційних факторів конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості. Доведено, що лише ефективно організовані інноваційні процеси в змозі забезпечити конкурентоспроможність підприємства на сучасному етапі. Проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості України. Досліджено рівень їх інноваційної активності. Виявлено основні чинники, які негативно впливають на умови діяльності підприємства.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, показники інноваційної діяльності, інноваційно активні підприємства, інноваційні витрати, інноваційний потенціал, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, легка промисловість,

АННОТАЦИЯ
Обоснована роль инновационных факторов конкурентоспособности предприятий легкой промышленности. Доказано, что только эффективно организованные инновационные процессы в состоянии обеспечить конкурентоспособность предприятия на современном этапе. Проанализировано современное состояние инновационной деятельности предприятий легкой промышленности Украины. Исследован уровень их инновационной активности. Выявлены основные факторы, негативно влияющие на условия деятельности предприятия.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, показатели инновационной деятельности, инновационно активные предприятия, инновационные расходы, инновационный потенциал, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, легкая промышленность,

АNNOTATION
The role of innovative factors of competitiveness of enterprises of light industry has been grounded. It is proved that only effectively organized innovation processes can ensure the competitiveness of enterprises at the present stage. The modern state of innovative activity of enterprises of light industry of Ukraine has been analyzed. The level of their innovation activity has been investigated. The main factors which have negative influence on the conditions of activity of the enterprise have been detected.

Keywords: innovations, innovative activity, index of innovative activity, innovation active enterprises, innovation expenditures, innovation potential, competitiveness, competitive advantages, light industry.

Завантажити статтю (pdf)