Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Судакова О.І., Попова В.В., Медведовская Т.П., Мещеряков О.С. Діагностика в системі управління економічною безпекою підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичні положення та розроблено методичні рекомендації щодо діагностики економічної безпеки підприємства. Розроблено концепцію управління економічною безпекою підприємства, яку засновано на структурно-функціональному підході до управління; механізм діагностики рівня економічної безпеки підприємства, заснований на системі ключових показників; механізм вибору точок зростання підприємства, заснований на ідеях теорії обмежень; механізм виведення підприємства з кризи, заснований на концепції управління вартістю. Запропоновано систему управління економічною безпекою підприємства на основі відтворювального підходу з урахуванням впливу економічних суперечностей.

Ключові слова: економічна безпека підприємства, діагностика економічної безпеки підприємства, система управління економічною безпекою підприємства, діагностика рівня безпеки, виведення з кризи.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические положения и разработаны методические рекомендации относительно диагностики экономической безопасности предприятия. Разработаны концепция управления экономической безопасностью предприятия, которая основана на структурно-функциональном подходе к управлению; механизм диагностики уровня экономической безопасности предприятия, основанный на системе ключевых показателей; механизм выбора точек роста предприятия, основанный на идеях теории ограничений; механизм выведения предприятия из кризиса, основанный на концепции управления стоимостью. Предложена система управления экономической безопасностью предприятия на основе воспроизводительного подхода с учетом влияния экономических противоречий.

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, диагностика экономической безопасности предприятия, система управления экономической безопасностью предприятия, диагностика уровня безопасности, выведение из кризиса.

АNNOTATION
The article is devoted to the theoretical and practical aspects of economic security of the enterprise. The management concept of economic security of the enterprise is developed, which is based on the structurally - functional approach to management. The mechanism of growth points of enterprises is developed, which is based on the ideas of the theory of constraints. The mechanism of bailout is developed, which is based on the concept of value management. The system of management of enterpreneurial economic security, which is suggested in the thesis, is based on the reproductive approach taking into accounting influence of the economic contradictions.

Keywords: economic security of the enterprise, diagnostics of economic security of the enterprise, management system of economic security of the enterprise, diagnostics of security level, bailout.

Завантажити статтю (pdf)