Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Пішенін І.К. Науково-методичний підхід до побудови конкурентоспроможної системи освіти у транспортній галузі

АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано науково-методичний підхід до стратегічного аналізу результатів діяльності навчальних закладів у транспортній галузі для забезпечення конкурентоспроможної системи підготовки спеціалістів. Сформульовано етапи проведення стратегічного аналізу з метою ідентифікації реального стану транспортних підприємств.

Ключові слова: стратегічний аналіз, стратегічне управління, транспортна галузь,методичний підхід, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище.

АННОТАЦИЯ
В статье предложен научно-методический подход к стратегическому анализу результатов деятельности учебных заведений в транспортной сфере для обеспечения конкурентоспособной системы подготовки специалистов. Сформулированы этапы проведения стратегического анализа с целью идентификации реального состояния транспортных предприятий.

Ключевые слова: стратегический анализ, стратегическое управление, транспортная отрасль, методический подход, внутренняя среда, внешняя среда.

ANNOTATION
In the article the scientific and methodical approach to strategic analysis of the performance of institutions in the transport industry to provide competitive system of training. Formulated stages of strategic analysis to identify the real state transport companies.

Keywords: strategic analysis, strategic management, transport, methodical approach, internal environment, external environment.

Завантажити статтю (pdf)