Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Мекшун Л.М. Актуальні проблеми житлово-комунального господарства України та шляхи їх вирішення

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено техніко-інноваційні, соціально-економічні та організаційно-управлінські проблеми розвитку житлово-комунального господарства (ЖКГ) України. Надано пропозиції щодо можливих шляхів їх вирішення через створення ринкового середовища на підприємствах ЖКГ, прозорості і справедливості формування тарифів, поліпшення управління багатогалузевим комплексом у сучасних умовах децентралізації.

Ключові слова: проблеми ЖКГ, застарілість технологій і обладнання, заборгованість по оплаті, прозорість формування тарифів, конкурентне середовище, децентралізація управління.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы технико-инновационные, социально-экономические и организационно-управленческие проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Украины. Предложены возможные пути их решения через создание рыночной среды на предприятиях ЖКХ, прозрачность и справедливость формирования тарифов, улучшение управления многоотраслевым комплексом в современных условиях децентрализации.

Ключевые слова: проблемы ЖКХ, старые технологии и оборудование, задолженность по оплате, прозрачность формирования тарифов, конкурентная среда, децентрализация управления.

ANNOTATION
The article deals with the technical and innovational, socio-economic, organizational and managerial problems of housing and communal services (HCS) in Ukraine. The suggestions for possible solutions through the creation of a market environment for HCS enterprises, transparency and equity of tariffs formation, improvement of the management of diversified complex in modern conditions of decentralization are provided.

Keywords: problems of HCS, outdated technologies and equipment, pay debt, transparency of tariffs formation, competitive environment, decentralization of management.

Завантажити статтю (pdf)