Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Попель С.А. Функціонування таргетинг–центрів: міжнародний аспект

АНОТАЦІЯ
У статті визначено, що таргетинг є сучасним інструментом митного контролю. Зазначено, що з метою втілення концепції таргетингу у практичну діяльність в міжнародній практиці використовують таргетинг-центри, або центри аналізу ризиків. Виокремлено основні завдання таргетинг-центрів. Наведено перелік центрів аналізу митних ризиків в провідних країнах світу. Проаналізовано специфіку функціонування центрів аналізу ризиків у Федеративній Республіці Німеччині, Фінляндській Республіці та Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Ключові слова: митний контроль, ризик, центр аналізу ризиків, таргетинг, таргетинг-центр.

АННОТАЦИЯ
В статье определено, что таргетинг является современным инструментом таможенного контроля. Указано, что в целях реализации концепции таргетинга в практическую деятельность в международной практике используют таргетинг-центры, или центры анализа рисков. Выделены основные задачи таргетинг-центров. Приведен перечень центров анализа таможенных рисков в ведущих странах мира. Проанализирована специфика функционирования центров анализа рисков в Федеративной Республике Германии, Финляндской Республике и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Ключевые слова: таможенный контроль, риск, центр анализа рисков, таргетинг, таргетинг-центр.

ANNOTATION
Determined that targeting is a modern tool of customs control. Indicated that in order to implement the concept of targeting in practice, in international practice using targeting centers or centers of risk analysis. Determined the main tasks of targeting centers. Indicated the list of centers of risk analysis in leading world countries. Analyzed the specifics of risk analysis centers functioning in the Federal Republic of Germany, the Republic of Finland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Keywords: customs control, risk, risk analysis center, target, target center.

Завантажити статтю (pdf)