Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Ганін В.І., Резніченко О.А. Роль міжнародного кредиту та діяльність міжнародних фінансових організацій в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості міжнародного кредитування в Україні, визначено позитивний і негативний вплив міжнародного кредиту на формування внутрішнього ринку кредитних ресурсів. Установлено, що висока залежність вітчизняного ринку банківських послуг від міжнародного ринку кредитних ресурсів загрожує стабільності функціонуванню вітчизняної банківської системи. Досліджено кредитну діяльність провідних міжнародних фінансових організацій на території України. Обґрунтовано необхідність скорочення державних запозичень на міжнародному ринку позичкових капіталів.

Ключові слова: міжнародний кредит, міжнародні кредитні відносини, позичковий капітал, зовнішній державний борг, зовнішньоекономічне співробітництво.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности международного кредитования в Украине, определено положительное и отрицательное влияние международного кредита на формирование внутреннего рынка кредитных ресурсов. Установлено, что высокая зависимость отечественного рынка банковских услуг от международного рынка кредитных ресурсов угрожает стабильности функционирования отечественной банковской системы. Исследована кредитная деятельность ведущих международных финансовых организаций на территории Украины. Обоснована необходимость сокращения государственных заимствований на международном рынке ссудных капиталов.

Ключевые слова: международный кредит, международные кредитные отношения, ссудный капитал, внешний государственный долг, внешнеэкономическое сотрудничество.

ANNOTATION
The article deals with the peculiarities of international lending in Ukraine, defines positive and negative effects of the international credit for the internal market credit. It was established that the high dependence of the domestic banking market of the international credit market threatens the stability of the domestic banking system. In this work the lending activities of the leading international financial institutions in Ukraine. The necessity to reduce government borrowing on the international capital market.

Keywords: international loan, international credit relations, loan capital, foreign debt, foreign economic cooperation.

Завантажити статтю (pdf)