Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Антонюк Б.О., Гороховська Н.В. Стратегічні напрямки конкурентного розвитку Китаю в XXI столітті

АНОТАЦІЯ
У статті викладено результати досліджень щодо умов формування та розвитку міжнародної конкурентоспроможності КНР, досліджено механізми забезпечення високого конкурентного статусу країни на світовій арені, а також лідерства у ХХІ ст. Запропоновано використати досвід Китаю для реформування економіки України в сучасних умовах господарювання.

Ключові слова: КНР, міжнародна конкурентоспроможність, інновації, високі технології, пріоритети розвитку, економічний потенціал.

АННОТАЦИЯ
В статье изложены результаты исследований об условиях формирования и развития международной конкурентоспособности КНР, исследованы механизмы обеспечения высокого конкурентного статуса страны на мировой арене, а также лидерства в ХХІ веке. Предложено использовать опыт Китая для реформирования экономики Украины в современных условиях хозяйствования.

Ключевые слова: КНР, международная конкурентоспособность, инновации, высокие технологии, приоритеты развития, экономический потенциал.

ANNOTATION
The article summarizes the results based on the conditions of formation and development of international competitiveness of China. The mechanisms of implementation of its high competitive status in the world and its leadership in the 21st century have been investigated. The experience of China to reform the Ukraine's economy in modern economic conditions has been substantiated.

Keywords: Republic of Сhina, international competitiveness, innovation, high technology, development priorities, economic potential.

Завантажити статтю (pdf)