Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Македон В.В. Геоекономіка та її вплив на стратегії розвитку національної економіки країни: теоретико-методологічний підхід

АНОТАЦІЯ
У статті визначені теоретичні уявлення про феномен геоекономіки та визначені актуальні складові її наповнення. Охарактеризовано орієнтири застосування геоекономічного підходу під час формування стратегії розвитку національної економіки країни. Визначено багатошаровість поняття геоекономіки, що дає змогу формувати підходи стосовно стратегії розвитку національної економіки в безлічі внутрішніх і зовнішніх просторів.

Ключові слова: геоекономіка, геоекономічний простір, стратегія розвитку, світове господарство, національна економіка, глобальна економіка, теоретичний дискурс.

АННОТАЦИЯ
В статье определены теоретические представления о феномене геоэкономики и определены актуальные составляющие ее наполнения. Охарактеризованы ориентиры применения геоэкономического подхода при формировании стратегии развития национальной экономики страны. Определена многослойность понятия геоэкономики, что позволяет формировать подходы относительно стратегии развития национальной экономики в огромном количестве внутренних и внешних пространств.

Ключевые слова: геоэкономика, геоэкономическое пространство, стратегия развития, мировое хозяйство, национальная экономика, глобальная экономика, теоретический дискурс.

ANNOTATION
In the article were certain theoretical ideas about the geo-economics phenomenon and the actual constituents of its filling. Was reference-points the geo-economics application approach and described at forming of development strategy of country national economy. Were certain the concept of multi-lay redness by geo-economics, that allows to form approaches in relation to development strategy of national economy in enormous amount of internal and external spaces.

Keywords: geo-economics, geo-economics space, strategy of development, world economy, national economy, global economy, theoretical discurs.

Завантажити статтю (pdf)