Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Городняк І.В. Чинники формування споживчої поведінки домогосподарств

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто домогосподарство як суб’єкт споживання та особлива мікрорівнева господарська система. Розкрито суть та особливості споживчої поведінки домогосподарств. Розглянуто різноманітні підходи до визначення споживчої поведінки домогосподарств. Окреслено зовнішні та внутрішні чинники формування споживчої поведінки домогосподарств.

Ключові слова: домогосподарство, споживча поведінка, споживання, маркетингові інструменти, культурні чинники, соціальні чинники, географічні чинники, ситуаційні чинники, психологічні чинники, особистісні чинники, знання, ресурси.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено домохозяйство как субъект потребления и особая микроуровневая хозяйственная система. Раскрыты сущность и особенности потребительского поведения домохозяйств. Рассмотрены различные подходы к определению потребительского поведения домохозяйств. Определены внешние и внутренние факторы формирования потребительского поведения домохозяйств.

Ключевые слова: домохозяйство, потребительское поведение, потребление, маркетинговые инструменты, культурные факторы, социальные факторы, географические факторы, ситуационные факторы, психологические факторы, личностные факторы, знания, ресурсы.

ANNOTATION
In the article, household is considered as a subject of consumption and the special micro level of the economic system. It reveals the essence and particularities of the consumer behavior of households. The article considers different approaches to the definition of the consumer behavior of households as well as the identified external and internal factors shaping the consumer behavior of households.

Keywords: household, consumer behavior, consumption, marketing tools, cultural factors, social factors, geographical factors, situational factors, psychological factors, personal factors, knowledge, resources.

Завантажити статтю (pdf)