Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Деркач Т.В. Формування моделі соціально-економічної безпеки у процесі інтеграційної трансформації господарства регіонів

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються проблеми і перспективи підвищення соціально-економічної безпеки у процесі інтеграційної трансформації господарства регіонів. Обґрунтовано доцільність активізації міжрегіональної інтеграційної взаємодії як механізму подолання небезпек соціально-економічному середовищу регіонів.

Ключові слова: регіональна економіка, міжрегіональна інтеграція, соціально-економічна безпека, регіональний менеджмент, стратегія.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы и перспективы повышения социально-экономической безопасности в процессе интеграционной трансформации хозяйства регионов. Обоснована целесообразность активизации межрегионального интеграционного взаимодействия как механизма преодоления опасностей социально-экономической среде регионов.

Ключевые слова: региональная экономика, межрегиональная интеграция, социально-экономическая безопасность, региональный менеджмент, стратегия.

ANNOTATION
In the article the problems and prospects of improving the socio-economic integration of security in the transformation of the region. The expediency of intensification of intra-regional integration interaction as a mechanism to overcome the dangers of socio-economic environment of the region.

Keywords: regional economy, inter-regional integration, social and economic security, regional management strategy.

Завантажити статтю (pdf)