Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Мельник Н.Г. Історичні та міжнародні аспекти обліку іноземної валюти

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто еволюцію світової валютної системи. Простежено історичний розвиток підходів до обміну іноземних валют та методики їх відображення в системі обліку. Вивчено основні міжнародні методи перерахунку (переведення) іноземної валюти, визначено їх переваги та недоліки. Виявлено та проаналізовано взаємозв’язок між МСБО 21 та стандартами обліку у США та Великобританії. Досліджено дефініцію «перерахунок валюти» та запропоновано її пояснення.

Ключові слова: валюта, перерахунок валюти, іноземні операції, валютні курси, міжнародні стандарти.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена эволюция мировой валютной системы. Прослежено историческое развитие подходов к обмену иностранных валют и методики их отражения в системе учета. Изучены основные международные методы пересчета (перевода) иностранной валюты, определены их преимущества и недостатки. Выявлена и проанализирована взаимосвязь между МСБУ 21 и стандартами учета в США и Великобритании. Исследована дефиниция «перерасчет валюты» и предложено ее пояснение.

Ключевые слова: валюта, пересчет валюты, иностранные операции, валютные курсы, международные стандарты.

АNNOTATION
The article reviews the evolution of the global monetary system. It traces the historical development of the foreign exchange approaches and methods of their reflection in the accounting system. Studied the basic terms of international methods of foreign currency translation, identified their strengths and weaknesses. Discovered and analyzed the relationship between IAS 21 and the accounting standards in the US and UK. Studied the definition of «foreign currency translation» and suggested its explanation.

Keywords: currency, foreign currency translation, foreign operations, foreign exchange rates, international standards.

Завантажити статтю (pdf)