Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Продан М.В. Творення простору довіри до банків в умовах подолання наслідків економічної кризи

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається проблема довіри до банків в умовах подолання наслідків економічної кризи. Показано вплив клієнтської політики банку на вирішення питання довіри. Досліджено ознаки сегментації клієнтів банку. Сформульовано завдання оптимізації клієнтської бази та їх вплив на довіру клієнтів до банку.

Ключові слова: довіра, сегментація клієнтів, клієнтська політика, оптимізація, економічна криза.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема доверия к банкам в условиях преодоления последствий экономического кризиса. Показано влияние клиентской политики банка для решения вопроса доверия. Исследованы признаки сегментации клиентов банка. Сформулированы задачи оптимизации клиентской базы и их влияние на доверие клиентов к банку.

Ключевые слова: доверие, сегментация клиентов, клиентская политика, оптимизация, экономический кризис.

АNNOTATION
The problem of trust to banks in the conditions of overcoming the consequences of the economic crisis is considered in the article. The influence of the bank's customer policy on solving the issue of trust is shown. The signs of segmentation of bank’s customers are investigated. The objectives of optimization of the customer base and their impact on customer trust to the bank is formulated.

Keywords: trust, customer segmentation, customer policy, the optimization, economic crisis.

Завантажити статтю (pdf)