Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Горбунова Т.О., Коротка О.О. Сучасні тенденції оцінки ринкової вартості банку

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена оцінці ринкової вартості банку. Розкрито сутність поняття «вартість банку» з урахуванням особливостей банківського ринку України. Проаналізовано шляхи збільшення ринкової вартості банку. Побудовано модель оцінки ринкової банківської вартості та алгоритм оцінки вартості банку.

Ключові слова: вартість банку, капіталізація, консолідація, сек’юритизація, модель оцінки вартості банку.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена оценке рыночной стоимости банка. Раскрыто понятие «стоимость банка» с учетом особенностей банковского рынка Украины. Проанализированы пути увеличения рыночной стоимости банка. Построена модель оценки рыночной банковской стоимости и алгоритм оценки стоимости банка.

Ключевые слова: стоимость банка, капитализация, консолидация, секьюритизация, модель оценки стоимости банка.

АNNOTATION
The article is devoted to the assessment of the market value of the bank. Disclosed value of the bank, taking into account the features of the banking market of Ukraine. The ways of increasing the market value of the bank. A model assessment of the market value of the bank. Certain algorithm for estimating the value of the bank.

Keywords: value of the bank’s capitalization, consolidation, securitization, valuation model value of the bank.

Завантажити статтю (pdf)