Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Гарасим П.М., Клим Н.М. Актуальні питання формування екологічної звітності підприємствами лісового господарства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено актуальні проблеми формування звітності підприємств лісового господарства для потреб еколого-економічного управління. Розглянуто методичні та організаційні аспекти формування екологічної звітності (фінансової, статистичної, податкової та спеціалізованої відомчої) підприємств лісового господарства. Виявлено проблемні аспекти щодо формування екологічних показників звітності.

Ключові слова: екологічна звітність, екологічний облік, природоохоронна діяльність, еколого-економічне управління.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы актуальные проблемы формирования отчетности предприятий лесного хозяйства для нужд эколого-экономического управления. Рассмотрены методические и организационные аспекты формирования экологической отчетности (финансовой, статистической, налоговой и специализированной ведомственной) предприятий лесного хозяйства. Выявлены проблемные аспекты по формированию экологических показателей отчетности.

Ключевые слова: экологическая отчетность, экологический учет, природоохранная деятельность, эколого-экономическое управление.

ANNOTATION
Studied actual problems of reporting companies for forestry purposes ecological and economic governance. Methodical and organizational aspects of environmental reporting (financial, statistical, tax and specialized departmental) forestry enterprises. The identified aspects on formation of ecological performance reporting.

Keywords: ecological reporting, ecological accounting, environmental protection, ecological and economic management.

Завантажити статтю (pdf)