Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Мазур А.Б. Теоретичні аспекти управління економічним розвитком регіонів України

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичні аспекти економічного розвитку регіонів України. Визначено, що для з’ясування реальних регіональних економічних інтересів потрібне дослідження їх обумовленості різними факторами. Визначено основні напрями регіональної політики. Виокремлено систему цілей регіонального управління. Доведено, що реалізація завдань управління економічним розвитком регіону залежить від можливостей відтворювати та залучати на свою територію всі види економічних ресурсів.

Ключові слова: економічний розвиток, регіон, управління, діяльність, регіональна політика.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические аспекты экономического развития регионов Украины. Определено, что для выяснения реальных региональных экономических интересов необходимо исследование их обусловленности различными факторами. Определены основные направления региональной политики. Выделена система целей регионального управления. Доказано, что реализация задач управления экономическим развитием региона зависит от возможностей воспроизводить и привлекать на свою территорию все виды экономических ресурсов.

Ключевые слова: экономическое развитие, регион, управление, деятельность, региональная политика.

ANNOTATION
The article studies theoretical aspects of economic development of Ukrainian regions. It has been found that determining real regional economic interests requires studying various factors. The main areas of regional policy have been determined. Targets system of regional management has been emphasized. It has been proved that implementation of the management tasks of economic development of the region depends on the ability to reproduce and attract to the territory all kinds of economic resources.

Keywords: economic development, region, management, activities, regional policy.

Завантажити статтю (pdf)