Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Бабенко А.Г. Аналіз та шляхи підвищення ефективності виробництва цукрових буряків

АНОТАЦІЯ
В статті звертається увага на тенденції зменшення в Україні посівних площ цукрових буряків в 2014 р. в порівнянні з 1990 р. в 4,9 рази. За цей період валовий збір цукрової сировини скоротився в 2,8 рази, а обсяг продукції на душу населення зменшився в 2,5 рази. Погіршились економічні показники. Рентабельність виробництва цукрових буряків за останні 5 років змінювалась в межах від 2,7% до 36,5%. Існуючі ціни реалізації не забезпечують високорентабельне виробництво цукрових буряків. А тому рекомендується в законодавчому порядку передбачити динаміку підвищення цін на цукрову сировину, а також розробити основні напрями розвитку цукрової промисловості.

Ключові слова: цукрові буряки, врожайність, валовий збір, ціна реалізації, рентабельність, експорт, матеріальні стимули.

АННОТАЦИЯ
В статье обращается внимание на тенденции уменьшения в Украине посевных площадей сахарной свеклы в 2014 г. по сравнению с 1990 г. в 4,9 раза. За этот период валовой сбор сахарного сырья сократился в 2,8 раза, а объем продукции на душу населения уменьшился в 2,5 раза. Ухудшились экономические показатели. Рентабельность производства сахарной свеклы за последние 5 лет менялась в пределах от 2,7% до 36,5%. Существующие цены реализации не обеспечивают высокорентабельное производство сахарной свеклы. Поэтому рекомендуется в законодательном порядке предусмотреть динамику повышения цен на сахарное сырье, а также разработать основные направления развития сахарной промышленности.

Ключевые слова: сахарная свекла, урожайность, валовой сбор, цена реализации, рентабельность, экспорт, материальные стимулы.

ANNOTATION
The article draws attention to the trends of decrease in Ukraine sugar beet acreage in 2014 compared with 1990 in 4,9 times. During this period, gross harvest of sugar raw materials decreased 2.8 times and the volume of production per capita has decreased 2.5 times. Worsened economic performance. The profitability of sugar beet production in the last 5 years varied between 2.7 to 36.5 percent. The current selling price did not provide highly profitable sugar beet. And therefore recommended legislation to provide dynamic growth of prices for raw sugar, and develop the main directions of the sugar industry.

Keywords: sugar beet, yield, total yield, sales price, profitability, export incentives.

Завантажити статтю (pdf)