Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Толстая Н.В. Сутність науково-методичних підходів щодо управління стратегічним потенціалом харчових підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сутність основних науково-методичних підходів до управління стратегічним потенціалом харчових підприємств. Здійснено порівняльний аналіз даних підходів. Розглянуто методи управління стратегічним потенціалом, а саме: адміністративні, економічні, соціально-психологічні.

Ключові слова: стратегічний потенціал, харчова промисловість, підприємства харчової промисловості, науково-методичні підходи до управління потенціалом, методи управління.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована сущность основных научно-методических подходов к управлению стратегическим потенциалом пищевых предприятий. Проведен сравнительный анализ данных подходов. Рассмотрены методы управления стратегическим потенциалом, а именно: административные, экономические, социально-психологические.

Ключевые слова: стратегический потенциал, пищевая промышленность, предприятия пищевой промышленности, научно-методические подходы к управлению потенциалом, методы управления.

ANNOTATION
In the article, the essence of basic scientific and methodological approaches to strategic management of potential food enterprises. The comparative analysis of approaches. The methods of strategic potential, namely administrative, economic, social and psychological.

Keywords: strategic potential, the food industry, enterprise of the food industry, scientific and methodical approaches to management of potential control methods.

Завантажити статтю (pdf)