Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Помірча О.М. Продуктові та процесові інновації та їх вплив на господарське становище промислових підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті розкривається сутність та поняття продуктових та процесових інновацій. Розглядаються питання впливу продуктових та процесових інновацій на господарський стан промислових підприємств. Вирішуються завдання, пов’язані з обґрунтуванням комплексу дій щодо оцінювання впливу продуктових та процесових інновацій. Проаналізовано економічні показники, які характеризують господарське становище промислових підприємств після впровадження продуктових та процесових інновацй. Зроблено відповідні висновки та пропозиції.

Ключові слова: ефективність, економічні показники, інновації, інноваційна діяльність, продуктові інновації, процесові інновацї, обсяги виробництва, прибуток.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются сущность и понятие продуктовых и процессовых инноваций. Рассматриваются вопросы влияния продуктовых и процессовых инноваций на хозяйственное состояние промышленных предприятий. Решаются задачи, связанные с обоснованием комплекса действий по оценке воздействия продуктовых и процессовых инноваций. Проанализированы экономические показатели, характеризующие хозяйственное положение промышленных предприятий после внедрения продуктовых и процессовых инноваций. Сделаны соответствующие выводы и предложения.

Ключевые слова: эффективность, экономические показатели, инновации, инновационная деятельность, продуктовые инновации, процессовые инновации, объемы производства, прибыль.

АNNOTATION
The article reveals the essence and concept of product innovation and protsesovyh. The problems and the impact of product innovation on protsesovyh economic state enterprises. The proposed material solved the problem relating to the justification of complex actions on impact assessment and protsesovyh product innovation. Analyzes economic indicators that characterize the economic situation of industrial enterprises after the introduction of food and protsesovyh innovation. Corresponding conclusions and suggestions.

Keywords: efficiency, economic performance, innovation, innovation, product innovation, process innovation, production revenue.

Завантажити статтю (pdf)