Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Можевенко Т.Ю. Концептуальне підґрунтя процесу рекламних комунікацій та їх місце в системі маркетингу підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто маркетинговий підхід до управління ринковою діяльністю підприємств. Виділено головні концепції управління ринковою діяльністю. Приділено увагу ринку сучасних інформаційних послуг. Розглянуто основи прийняття маркетингових рішень. Зроблено висновки щодо концептуальних засад рекламного процесу.

Ключові слова: концепція, маркетинг, реклама, рекламний процес, медіакомбінація.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен маркетинговый подход к управлению рыночной деятельностью предприятий. Выделены основные концепции управления рыночной деятельностью. Уделено внимание рынку современных информационных услуг. Рассмотрены основы принятия маркетинговых решений. Сделаны выводы относительно концептуальных основ рекламного процесса.

Ключевые слова: концепция, маркетинг, реклама, рекламный процесс, медиакомбинация.

ANNOTATION
The article deals with the marketing approach to the management of the market activity of the enterprises. The basic concept of market management. Paying attention to the market of modern information services. The basics of making marketing decisions. Conclusions regarding kontseptaulnih fundamentals of the advertising process.

Keywords: concept, marketing, advertising, advertising process, media combination.

Завантажити статтю (pdf)