Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Можевенко Т.Ю. Аналіз функціонування підприємств легкої промисловості України в умовах ринкових відносин

АНОТАЦІЯ
У статті проведено оцінку стану ринку продукції легкої промисловості. Розглянуто основні тенденції розвитку внутрішнього ринку продукції легкої промисловості, проблеми та протиріччя розвитку легкої промисловості. Також розглянуті підприємства легкої промисловості України та приділено увагу проблемам їхнього існування.

Ключові слова: легка промисловість, вітчизняні підприємства, експорт, імпорт, політика маркетингових комунікацій із ринком.

АННОТАЦИЯ
В статье проведена оценка состояния рынка продукции легкой промышленности. Рассмотрены основные тенденции развития внутреннего рынка продукции легкой промышленности, проблемы и противоречия развития легкой промышленности. Также рассмотрены предприятия легкой промышленности Украины и акцентировано внимание на проблемах их существования.

Ключевые слова: легкая промышленность, отечественные предприятия, экспорт, импорт, политика маркетинговых коммуникаций с рынком.

ANNOTATION
The paper assessed the state of the market of light industry products . The main trends in the development of the internal market of light industry products . The problems and contradictions of the development of light industry . Also considered light industry enterprises of Ukraine. And to emphasize the problems of their existence .

Keywords: light industry, domestic enterprises, export, import, marketing communications policy with the market.

Завантажити статтю (pdf)