Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Вівчар О.І., Стасишин О.Т. Показники оцінювання ефективності логістичного управління в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання

АНОТАЦІЯ
Сучасна наукова проблематика вказує на той факт, що без єдиної системи економічної безпеки суб’єктів господарювання неможливо досягнути виходу з кризи, стабілізувати економічну ситуацію, створити ефективний механізм ведення підприємницької діяльності. У цьому контексті проведено дослідження та аналіз логістичного управління в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання, на основі чого запропоновано показники оцінювання логістичного управління в контексті економічної безпеки господарюючих суб’єктів.

Ключові слова: логістичне управління, економічна безпека суб’єктів господарювання, інноваційно-логістична система, логістичні витрати, економічна ефективність логістичних витрат.

АННОТАЦИЯ
Современная научная проблематика указывает на тот факт, что без единой системы экономической безопасности субъектов хозяйствования невозможно достичь выхода из кризиса, стабилизировать экономическую ситуацию, создать эффективный механизм ведения предпринимательской деятельности. В этом контексте проведено исследование и анализ логистического управления в системе экономической безопасности субъектов хозяйствования, на основе чего предложены показатели оценки логистического управления в контексте экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: логистическое управление, экономическая безопасность субъектов хозяйствования, инновационно-логистическая система, логистические затраты, экономическая эффективность логистических затрат.

ANNOTATION
Modern scientific issues points to the fact that no single system of economic security entities can not reach the crisis, stabilize the economic situation, to create an effective mechanism of doing business. In this context, the research and analysis the logistics management system of economic security entities. Based on what indicators proposed evaluation logistics management in the context of economic security businesses.

Keywords: logistics management, economic security entities, innovative logistics system, logistics costs, economic efficiency of logistics costs.

Завантажити статтю (pdf)