Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Хом’як К.А. Методика дослідження рівня тіньової економіки та аналіз її масштабів

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретико-методологічні підходи до оцінки рівня тіньової економіки, обґрунтовано їх переваги та недоліки. Проаналізовано методи, які використовуються в Україні для визначення обсягу тіньової економіки. Доводиться необхідність і пропонуються заходи щодо вдосконалення методів розрахунку рівня тіньової економіки діяльності.

Ключові слова: тіньова економіка, мікрометоди, макрометоди, інтегральний показник, рівень тіньової економіки.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретико-методологические подходы к оценке уровня теневой экономики, обоснованы их преимущества и недостатки. Проанализированы методы, которые используются в Украине для определения объема теневой экономики. Доказывается необходимость и предлагаются меры по совершенствованию методов расчета уровня теневой экономики деятельности.

Ключевые слова: теневая экономика, микрометоды, макрометоды, интегральный показатель, уровень теневой экономики.

ANNOTATION
The article discusses the theoretical and methodological approaches to assessing the level of the shadow economy, justified their advantages and disadvantages. The analyzed methods that are used in Ukraine to determine the size of the shadow economy. The necessity and proposes measures to improve methods for determining the level of the shadow economy activities.

Keywords: shadow economy, micromethod, macromethod, integral index, the level of the shadow economy.

Завантажити статтю (pdf)