Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Ткаченко Т.І., Забалдіна Ю.Б. Еволюція базових термінів сучасного туризмознавства

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз сутнісних характеристик та еволюціонування інтерпретацій понять «індустрія туризму», «галузь туризму», «галузі туризму», «сфера туризму», «сектор туризму». Виявлено особливості сучасного застосування згаданих термінів у вітчизняних наукових дослідженнях і законодавчо-нормативних документах, проведено моніторинг їх вживання в наукових доробках зарубіжних науковців. Проаналізовано трактування термінів «індустрія туризму» та «сектор туризму» в документах Організації Об’єднаних Націй і Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), Міжнародної організації праці (ILO), Світової ради з подорожей і туризму (WTTC), Європейської Комісії.

Ключові слова: туристична діяльність, галузь туризму, індустрія туризму, сфера туризму, сектор туризму.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ сущностных характеристик и эволюционирования интерпретаций понятий «индустрия туризма», «отрасль туризма», «сектор туризма», «сфера туризма». Выявлены особенности современного применения упомянутых терминов в отечественных научных исследованиях и законодательно-нормативных документах, проведен мониторинг их применения в научных работах зарубежных ученых, проанализированы трактовки терминов «индустрия туризма» и «сектор туризма» в документах Организации Объединенных Наций и Всемирной туристической организации (UNWTO), Международной организации труда (ILO), Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), Европейской Комиссии.

Ключевые слова: туристическая деятельность, отрасль туризма, индустрия туризма, сфера туризма, сектор туризма.

ANNOTATION
Considered pressing the essential characteristics and evolution of interpretations of concepts «tourism industry», «tourism sector», revealed features of modern application of these terms in the national research and legislative regulations, monitored their usage in the scientific achievements of foreign scientists, analyzed the interpretation of the term «tourism industry» and «tourism sector» in the documents of the United Nations and the World Tourism Organization (UNWTO), the International Labour Organization (ILO), World Council of Travel and Tourism (WTTC), the European Commission.

Keywords: tourism activity, tourism industry, tourist industry, tourism sphere, tourism sector.

Завантажити статтю (pdf)