Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Мороз О.В., Воловодюк С.С. Вплив будівельно-індустріального комплексу на економічний розвиток країни

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено тенденції розвитку будівельного сектору національного господарства. Проведено співставлення обсягів продукції будівельної галузі України із відповідними показниками країн перехідної економіки та економічно розвинених. Виявлено вагомість впливу матеріального складника реального сектору економіки на економічний розвиток країни. Проаналізовано вплив динаміки будівельної галузі національного господарства на валовий внутрішній продукт країни.

Ключові слова: будівельно-індустріальний комплекс, будівництво, транзитивна економіка, конкурентоспроможність.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы тенденции развития строительного сектора национального хозяйства. Проведено сопоставление объемов продукции строительной отрасли Украины с соответствующими показателями стран переходной экономики, а также экономически развитых. Определена сила влияния материальной составляющей реального сектора экономики на экономическое развитие страны. Проанализирована взаимосвязь динамики строительной отрасли национального хозяйства и валового внутреннего продукта страны.

Ключевые слова: строительно-индустриальный комплекс, строительство, транзитивная экономика, конкурентоспособность.

АNNOTATION
We have studied thetendencies of development of the construction sector in the national economy. We compared the volume of production in the construction industry of Ukraine with relevant indicators of countries which took the path of market reforms and economically developed countries. We have established that a financial component of the real sector of the national economy has a significant power of influence to the economic development of countries which took the path of market reforms. We have analyzed the influence of construction industry dynamics in the national economy on the gross domestic product.

Keywords: construction-industrial complex, construction, fund-forming sectors, transition economy, competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)