Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Грицина Л.А. Місце України у світовій економіці

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто динаміку розвитку України та зміни її позицій у світовій економіці на основі аналізу значень провідних міжнародних індексів, що характеризують економічний, соціальний та екологічний аспекти розвитку. Визначено основні перешкоди розвитку, розкрито перспективи покращення існуючої ситуації.

Ключові слова: світова економіка, міжнародний рейтинг, оцінка, розвиток, зміни.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена динамика развития Украины и изменения ее позиций в мировой экономике на основе анализа значений ведущих международных индексов, характеризующих экономический, социальный и экологический аспекты развития. Определены основные препятствия развития, раскрыты перспективы улучшения существующей ситуации.

Ключевые слова: мировая экономика, международный рейтинг, оценка, развитие, изменения.

АNNOTATION
The article has examined the dynamics of development of Ukraine and changing its position in the global economy by analyzing the values of the major international indices that characterize economic, social and environmental aspects of development. The main barriers to the development, disclosed prospects improve the situation. The main barriers to the development and prospects improve the situation have been disclosed.

Keywords: global economy, international rating, evaluation, development, changes.

Завантажити статтю (pdf)