Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Вінська О.Й., Токар В.В. Взаємозалежність гендерної рівності та інноваційної конкурентоспроможності країн ЄС

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито проблеми взаємозалежності гендерної рівності та інноваційної конкурентоспроможності країн Європейського Союзу. Для непараметричної оцінки статистичної залежності використано коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, а також коефіцієнт детермінації та тестування за допомогою розподілу t-Стьюдента. У результаті розрахунків підтверджено наявність статистично значущого міцного зв’язку між рівнями гендерної рівності та інноваційної конкурентоспроможності країн ЄС.

Ключові слова: гендерна рівність, гендерний розрив, Європейський Союз, економічний розвиток, інноваційна конкурентоспроможність.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты проблемы взаимозависимости гендерного равенства и инновационной конкурентоспособности стран Европейского Союза. Для непараметрической оценки статистической зависимости использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена, а также коэффициент детерминации и тестирование с помощью распределения t-Стьюдента. В результате расчётов подтверждено наличие статистически значимой сильной связи между уровнями гендерного равенства и инновационной конкурентоспособностью стран ЕС.

Ключевые слова: гендерное равенство, гендерный разрыв, Европейский Союз, экономическое развитие, инновационная конкурентоспособность.

ANNOTATION
The article discloses problems of interdependence of gender equality and innovation competitiveness of the European Union countries. The used methods integrate Spearman’s rank correlation coefficient as a nonparametric measure of statistical interdependence, as well as determination coefficient and t-Student test. The results of calculations provided hard evidence that there is essential and strong correlation between levels of gender equality and innovation competitiveness of the EU member-states.

Keywords: gender equality, gender gap, European Union, economic development, innovation competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)