Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Вітренко А.О. Місце знаннямістких послуг в системі сервісної економіки

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено проблемам інноваційного розвитку сфери послуг. В своєму дослідженні автор приділяє особливу увагу знаннямістким послугам. Досліджує їх місце та значення в структурі сучасної сервісної економіки. Пов’язує їх зародження та розвиток з інноваційними та глобалізаційними процесами. Розглядає вплив процесів стандартизації на сферу послуг.

Ключові слова: знаннямісткі послуги, інновації, глобалізація, стандартизація, інформаційні технології.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам инновационного развития сферы услуг. В своем исследовании автор уделяет особое внимание услугам, основаным на приминении человеческих знаний. Исследует их место и значение в структуре современной сервисной экономики. Связывает их зарождение и развитие с инновационными и глобализационными процессами. Рассматривает влияние процессов стандартизации на сферу услуг.

Ключевые слова: знаниеинтенсивные услуги, инновации, глобализация, стандартизация, информационные технологии.

ANNOTATION
The article deals with the problems of services innovative development. In his reaserch, the author focuses on knowledge-intensive services. Explores their place and importance in the modern service economy structure. Associates their origin and development with innovative proceses and globalization. Consider the impact of standardization for the service sector.

Keywords: knowledge-intensive services, innovation, globalization, standardization, information technology.

Завантажити статтю (pdf)