Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Чижишин О.І., Железняк Н.В. Оптимізація інвестування грошових потоків підприємства

АННОТАЦІЯ
У статті розглядається порушення принципів фінансової рівноваги підприємства, яке негативно впливає на результати його діяльності. Враховано характеристики руху грошових коштів, які вказують на систему показників діяльності підприємств. Вони відображають важливість вирішення проблеми фінансового управління за рахунок досягнення оптимізації цільової функції за контрольованої фінансової рівноваги. Найоптимальнішим для підприємства є збалансоване економічне зростання, яке базується на підтримці його фінансової рівноваги та забезпеченні максимізації вартості підприємства за рахунок позитивного руху грошових потоків.

Ключові слова: інвестиція, ризик, баланс, синхронізація, грошовий потік, моделювання, оптимізація, підприємство.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается нарушение принципов финансового равновесия предприятия, которое негативно влияет на результаты его деяльности. Учтены характеристики движения денежных средств, которые указывают на систему показателей деяльності предприятий. Они отображают важность решения проблемы финансового управления за счет достяжения оптимизации целевой функции при контролированном финансовом равновесии. Наиболее оптимальным для предприятия является сбалансированый экономический рост, который основан на поддержке его финансового равновесия и обеспечении максимизации стоимости предприятия за счет позитивного движения денежных потоков.

Ключевые слова: инвестиция, риск, баланс, синхронизация, денежный поток, моделирование, оптимизация, предприятие.

ANNOTATION
In the article it is studied the violation of the principles of financial balance of the company, which negatively affects its financial performance. The negative impact on the efficiency of enterprises engaged in both deficit and surplus cash flow. It is included cash flow characteristics that indicate a system of performance indicators. They reflect the importance of addressing issues of financial management by achieving optimization objective function at a controlled financial equilibrium. Optimal for the company is sustainable economic growth, which is based on maintaining its financial equilibrium and ensure maximization of value due to positive cash flow.

Keywords: investment, risk, balance, synchronization, cash flow modeling, optimization, enterprise.

Завантажити статтю (pdf)