Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Потриваєва Н.В. Аналітична оцінка рівнів прибутковості діяльності вітчизняних м’ясопереробних підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті проведена аналітична оцінка рівнів прибутковості вітчизняних м’ясопереробних підприємств за регіонами. Це дало можливість виявити пріоритетні шляхи подальшого розвитку підприємств м’ясопереробної галузі в напрямку підвищення їх рівнів прибутковості. Запропоновано відповідні заходи щодо підвищення ефективності функціонування м’ясопереробних підприємств.

Ключові слова: аналітична оцінка, ефективність використання ресурсів, прибутковість, збитковість, виробничий потенціал.

АННОТАЦИЯ
В статье проведена аналитическая оценка уровней доходности отечественных мясоперерабатывающих предприятий по регионам. Это дало возможность выявить приоритетные пути дальнейшего развития предприятий мясоперерабатывающей отрасли в направлении повышения их уровней доходности. Предложены соответствующие меры по повышению эффективности функционирования мясоперерабатывающих предприятий.

Ключевые слова: аналитическая оценка, эффективность использования ресурсов, доходность, убыточность, производственный потенциал.

АNNOTATION
This article provides an analytical evaluation of the profitability of national meat processing enterprises by region. This made it possible to identify the priority ways of further development of enterprises of meat industry towards increasing their profitability. Proposed appropriate measures to improve the efficiency of meat processing plants.

Keywords: analytical evaluation, resource efficiency, profitability, losses, production capacity.

Завантажити статтю (pdf)